Kaleidoscopic

["#93435f","#913f59","#8e3b52","#8b364b","#893143","#862c3b","#842630","#811e22","#7e1408"]