Kaleidoscopic

["#89b64f","#7bac47","#6ba23e","#589734","#408b26","#167e11"]