Kaleidoscopic

["#41e8c5","#3abea3","#318777","#27162b"]